WYPOWIEDZENIA OC - AGENCJA UBEZPIECZENIOWA TOMEK

NAJLEPSZE
Idź do spisu treści

Menu główne:

WYPOWIEDZENIA OC

DOKUMENTY


Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?


Wypowiedzenie umowy OC nie jest skomplikowaną sprawą. Problemy mogą pojawić się tylko wtedy, gdy nie zachowamy odpowiednich terminów wypowiedzenia, które nakłada na nas Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
Umowa ubezpieczenia OC może zostać wypowiedziana po zakupie pojazdu bądź z chęci zmiany ubezpieczyciela.

Z reguły towarzystwa udostępniają na swoich stronach internetowych odpowiednie wzory dokumentów, które należy wypełnić, aby wypowiedzieć ubezpieczenie. Można je znaleźć
poniżej dokumenty do pobrania.

Wypowiedzenie umowy OC powinno zawierać:

•        nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń;
•        dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
•        dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
•        numer wypowiadanej polisy;
•        okres ubezpieczenia;
•        odręczny podpis wypowiadającego umowę.


Dokumenty do pobrania:

- wypowiedzenie oc art.28
- wypowiedzenie oc art.28a
- wypowiedzenie oc art.31

- wypowiedzenie oc rolnika art.46
- wypowiedzenie oc rolnika art.46a

- wypowiedzenia oc wszystkie art.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego