UBEZPIECZENIE OC - AGENCJA UBEZPIECZENIOWA TOMEK

NAJLEPSZE
Idź do spisu treści

Menu główne:

UBEZPIECZENIE OC

UBEZPIECZENIA > KOMUNIKACYJNEOC - odpowiedzialność cywilna


Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami ewentualnych szkód wyrządzonych przez kierującego ubezpieczonym pojazdem innymi uczestnikom ruchu drogowego w wyniku kolizji, potrącenia czy wypadku na terenie Polski ale również w krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Szwajcarii i Norwegii.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:


Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów znajdziesz w Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz. 1152) z późniejszymi zmianami.

Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych

Sumy gwarancyjne:

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC to kwoty do wysokości, których firma wypłaci odszkodowanie. Minimalną wysokość sum gwarancyjnych określa art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W zależności od rodzaju szkody stanowią one aktualnie równowartość w złotych:

5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie - w odniesieniu do jednego zdarzenia,
1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu - w odniesiniu do jednego zdarzenia


Pamiętaj!

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wypełnienie tego obowiązku pozwoli Ci uniknąć konsekwencji finansowych wynikających z Ustawy, której pełny tekst znajdziesz poniżej.
W przypadku Twojego udziału w kolizji lub wypadku drogowym wezwij policję na miejsce zdarzenia oraz niezwłocznie zawiadom o szkodzie. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego