UBEZPIECZENIE FIRMOWE - AGENCJA UBEZPIECZENIOWA TOMEK

NAJLEPSZE
Idź do spisu treści

Menu główne:

UBEZPIECZENIE FIRMOWE

UBEZPIECZENIA > FIRMOWEUBEZPIECZENIE FIRMOWE
Ubezpieczenie dla małych i średnich firm


W tej części serwisu znajdują się informacje dotyczące oferty produktowej skierowanej do przedsiębiorstw, firm, które z racji prowadzenia swojej działalności narażone są na powstanie szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi. Zdarzenia te narażają firmę na straty i utratę płynności finansowej.


W związku z powyższym dowiesz się jak ubezpieczyć jej majątek oraz zobowiązania, jakie zaciągasz prowadząc działalność gospodarczą.
W tej części serwisu znajdują się informacje dotyczące oferty produktowej skierowanej do przedsiębiorstw, firm, które z racji prowadzenia swojej działalności narażone są na powstanie szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi. Zdarzenia te narażają firmę na straty i utratę płynności finansowej.


Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia majątkowe adresowane są do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz właścicieli obiektów biurowych i użyteczności publicznej.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę z zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.
Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne są przeznaczone dla firm świadczących usługi budowlano-montażowe.
Ubezpieczenia transportowe

Każdej działalności gospodarczej związanej z transportem ładunków towarzyszy tzw. ryzyko transportowe związane z ruchem drogowym, realizacja którego może narazić przedsiębiorcę na odczuwalną, finansową stratę.Pracownicy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni przed skutkami wypadków, które mogą się wydarzyć podczas wykonywania pracy i / lub w drodze do / z pracy i / lub w życiu prywatnym.


 

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie podróżne i turystyczne zapewnia kompleksową ochronę podczas pobytu za granicą w celu świadczenia pracy
Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne służą ochronie pojazdów wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Programy dedykowane

Ubezpieczenie skierowane jest do wspólnot mieszkaniowych, przez które rozumie się ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego